A few words about

What We Do

Our projects

Roman Çocukların Erken Çocukluk Gelişim Programlarına ve Okul Öncesi Eğitime Katılımı Arttırma Projesi

Proje Kapsamında Roman çocuklarının okula devamını arttırmak, okul öncesi eğitime kayıtları arttırmak, aile-öğrenci-öğretmen iş birliğini sağlamak, aile bilinçlendirici seminerler düzenlemek ve çocuklara güvenli alan yaratmak için Kitap-Oyuncak Kütüphanesi kurmak amaçlarımız arasındadır. Ocak ayında başlayan proje mayıs ayının sonuna kadar devam edecektir. Kale mahallesindeki çocukların bir kitap bir de oyuncak kütüphanesi olacak ve burada atölye çalışmalarıyla çocuklarla gruplar halinde çalışmalar yürütülecektir.

Education

Oyuncak-Kitap Kütüphanesi kurulması: Mahallede yaşayan
çocukların oyuncağa ve nitelikli kitaba erişimleri yetersizdir.
Kuracağımız kitap ve oyuncak kütüphanesi ile bu ihtiyaç karşılanacaktır.

Atölye Çalışmaları: Yaş grupları ve gelişimsel özelliklerine göre planlanan ve uzman eğitimciler tarafından yürütülecek çalışmalardır.

Etüt Odaları ve Akademik Destek: Mahallede ailelerin yaşam alanları çocukların ders çalışmasına elverişli olmadığından çocukların kendilerine ait bir odaları ya da çalışma masaları bulunmamakta. Oluşturduğumuz merkezde bunları karşılayacak birimler bulunmaktadır.

Mentörlük Çalışmaları: Mahallede okul terki oldukça yüksek orandadır. Oluşturulacak ekiplerle veli-öğrenci-öğretmen ilişkisini sağlamak için okul ve aile ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Ardından öğrenciler ile birebir iletişime geçilerek destek sağlanması hedeflenmektedir. 

Awareness

Önyargı, ayrımcılık ve dışlanma tüm dezavantajlı grupların olduğu gibi Kale Mahallesi’nde yaşayan Romanların da temel sorunlarıdır. Tüm dezavantajlı gruplar gibi Romanların içinde bulunduğu mevcut kötü koşullar da kendi tercihleri değil, yaratılan önyargıların ve önyargıları besleyen politikaların sonucudur. Toplum Merkezi’nde yürütülecek çalışmalar ve mahallede yapacağımız çalışmalarla hedeflendiğimiz öz farkındalık çalışmalarının yanı sıra, mahallede yaşayan insanlara karşı beslenen önyargıları ve ayrımcılığı yıkmak için de çalışmalar yürütülecektir. Kale mahallesi turistik bir alandır. Bölgeye gelen turistlerde farkındalık yaratma ve mahalleli ile misafirlerin temaslarını artırmaya yönelik çalışma yürütülecektir.

Aile Çalışmaları
  1. Covid19: Yeni dönem, hijyen ve öz bakım
  2. Eğitimin Önemi ve Olumlu Rol-Model Örnekleri
  3. Çocuk-Ebeveyn İletişimi
  4. Toplumsal Önyargılar ve Adaptasyon
  5. İnsan Hakları-Çocuk Hakları-Eğitim Hakkı
  6. Çocukları İstismara Karşı Korumanın Yolları
Want to make a difference?

Kütüphanemizi Genişletmek İçin Oyuncak ve Kitap Toplamamıza Yardım Etmek İster Misiniz?